Lokaty inwestycyjne

przez Internet

Lokaty inwestycyjne

Nieco specyficzną grupą lokat bankowych są lokaty inwestycyjne. Na czym polega ich specyfika? Decydując się na lokatę inwestycyjną, musimy mieć świadomość, że nasz kapitał jest inwestowany przez konkretny bank w różne instrumenty finansowe na GPW. Oczywiście inwestowaniem naszego kapitału zajmują się specjaliści i profesjonaliści z branży, możemy mieć spore szanse na odniesienie sukcesu, a więc realnie wysokie zyski. Co powinniśmy wiedzieć o lokatach inwestycyjnych?

Lokata inwestycyjna, a kwestia bezpieczeństwa kapitału

Lokata inwestycyjna to propozycja zwłaszcza dla tych osób, które marzą o realnie dużym zysku, które są możliwe do osiągnięcia na GPW, jednocześnie nie ryzykując całością swoich oszczędności. Nic w tym dziwnego. Giełda papierów wartościowych to środowisko dość specyficzne. Znając tę specyfikę, możemy zyskać wiele.

Jednak nie znaczy to, że rzeczywiście uda nam się zarobić. Utrata dużej części lub całości kapitału w związku z nietrafioną inwestycją giełdową to czarny scenariusz, który jednak może mieć miejsce – i to bez większych przeszkód. Właśnie dlatego tak dużym zainteresowanie cieszą się lokaty inwestycyjne – o czym świadczy niejedno porównanie lokat (ranking lokat) bankowych.

Lokata inwestycyjna, a konkretnie zysk z tego typu lokaty składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to kwota, która jest gwarantowana przez bank. Druga część to kwota należna inwestorowi, która jest zależna od sytuacji, która nastąpiła na giełdzie. Nie stanowi więc to wysokiego poziomu ryzyka, daje natomiast szansę na większe zyski (niekiedy dużo wyższe), niż klasyczne typy lokat bankowych, w których inwestujemy na zasadzie wysokości oprocentowania.

Zyski z inwestycji w lokaty inwestycyjne

Zainwestowane przez pracowników banku pieniądze w giełdowe instrumenty finansowe dają sporą szansę na osiągnięcie przez inwestora realnych zysków. Warto jednak pamiętać, iż wypracowane w ten sposób zyski nie należą się w całości inwestorowi. Określoną w umowie część zysków pobiera bowiem bank. Wysokość części zysków określana jest bowiem w regulaminie konkretnej lokaty inwestycyjnej.

Zasada w tym przypadku jest dość prosta – im większe gwarantowane przez określony bank oprocentowanie lokaty, tym mniejszy jest udział inwestora w osiąganych zyskach.

Co jeśli inwestycje przyniosą straty? W takim wypadku, po upływie okresu trwania lokaty, inwestor otrzymuje wpłacony wcześniej kapitał wraz z gwarantowanymi odsetkami. Sytuacja będzie wówczas identyczna jak w przypadku tradycyjnej lokaty terminowej. Natomiast jeśli powiodą się bankowe inwestycje, osiągnięte w ten sposób zyski mogą być nieporównywalnie wyższe niż te wynikające z inwestycji w lokatę terminową.

Krótkie podsumowanie

Lokata inwestycyjna to najlepsza lokata dla wszystkich tych, którzy nie mają problemu z zamrożeniem swoich oszczędności na określony, stosunkowo długi czas. Otóż niektóre banki oferują lokaty inwestycyjne, których okres trwania wynosi nawet 3 lata.

Oczywiście wypłata środków przed zakończeniem umowy jest możliwa, jednak nie jest to opłacalne posunięcie. W większości przypadków oznacza to automatyczną utratę dotychczas zgromadzonych odsetek. Niekiedy także dodatkowo utratę części włożonego kapitału.